Poskytujeme :

Double-click here to edit the text.
SNP 16,
965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika
Naším mottom je ohľad na obnovu a zachovanie zdravých lesov pre budúce generácie.
Tažba, predaj a doprava drveného kameňa.  
Tažba, predaj a doprava dreva a drevnej vlákniny. 
Výstavba a oprava lesných ciest.
Vykopávky, premiestňovanie zemín, zhutňovanie a úprava povrchov.
Asfaltovanie plôch finišérom.
V rámci hospodárenia s lesnými porastami sa zaoberáme aj  ochranou a reguláciou stavu lesnej zveri. Sprostredkovávame poplatkový lov  v naších revíroch. Ponúkame odstrel jelenej, diviačej a srnčej zveri s možnosťou doplnkového programu - športový rybolov na pstruha, kapra a jesetera, športová streľba na asfaltové holuby. Ubytovanie v zrubových chatách alebo penzióne.
Cenník je k dispozícii na vyžiadanie:       tel:   0911 111 244  
                                                             
e-mail:   males@males.sk

Fotogaléria  kameňolomu v Janovej Lehote                            Fotogaléria stavebných strojov ktorých služby poskytujeme