Produkty našich sesterských firiem

SNP 16,
965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika
Azex s.r.o. Janova Lehota
AGRO-HL, s.r.o., prevádzka Horná Lehota
Ekoreal s.r.o. prevádzka Nána
Holes s.r.o. Janova Lehota
   z fotogalérie
males@males.sk
males@males.sk
- ekologický chov hovädzieho dobytka
tel: 0903 777 991
- ekologický chov hovädzieho dobytka, - predaj teľných jalovíc /sezónne/ tel: 0903 777 991
- skládka komunálneho odpadu
tel: 0905 361 812
     
- predaj drveného andezitového kameňa - lom Kalvária Žarnovica
                                                          - lom Janova Lehota
-chov hovädzieho dobytka v ekológii
-služby  -kosba na sená, zber a balíkovanie sena, mulčovanie pasienkov
-služby v stavebníctve a prenájom stavebných strojov
tel: 0903 777 991