Súkromná obchodná akadémia
SNP 16
965 01 Žiar nad Hronom
tel: 0421 45 6723 804, 6723 805
fax: 0421 45 6723 802
SNP 16,
965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika
www.oazh.sk
Kurzy v rámci daľšieho vzdelávania:
 
Intenzívne kurzy jednoduchého a podvojného účtovníctva
Kurzy práce na PC v prostredí Windows , MS Word, MS Excel ...
Angličtina v obchodnom styku
Základy písania na počítači
Anglický jazyk /v piatich stupňoch pokročilosti/
Oznámenie o vyhlásení výberového konania
na obsadenie miesta riaditeľa školy
Štúdijný odbor 6317 6
obchodná akadémia - denné štúdium pre absolventov základných škôl
 
Pomaturitné dvojročné kvalifikačné štúdium v odbore obchodná akadémia  a daňové služby
 
e-mail: skola@oazh.sk